bongdalu.ag cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người truy cập website https://bongdalu.ag/. Chính sách bảo mật này sẽ cung cấp thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và trong một số trường hợp tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Nó cũng sẽ mô tả các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Cuối cùng, Chính sách bảo mật này sẽ giải thích quyền lựa chọn của bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm:

 • Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, mua hàng, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia các hoạt động khác trên website. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, và các thông tin khác.
 • Thông tin về máy tính: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và các thông tin khác.
 • Thông tin từ các bên thứ ba: Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
  Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm:

 • Xác thực danh tính của bạn
 • Quản lý tài khoản của bạn
 • Thực hiện các giao dịch của bạn
 • Gửi cho bạn các thông tin và tài liệu liên quan đến dịch vụ

Cải thiện website: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện website, bao gồm:

 • Phân tích cách bạn sử dụng website
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên website

Gửi cho bạn thông tin liên quan: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin liên quan đến dịch vụ, chẳng hạn như thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới, các ưu đãi và khuyến mãi.

Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp luật, chẳng hạn như yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Các cơ quan Nhà nước: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của pháp luật.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Các biện pháp bảo mật này bao gồm:

 • Mã hóa: Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi nó được truyền qua internet.
 • Bảo mật vật lý: Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong các cơ sở an toàn.
 • Kiểm soát truy cập: Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho những nhân viên cần thiết để thực hiện công việc của họ.

Quyền lựa chọn của bạn

Bạn có quyền lựa chọn cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể thực hiện các lựa chọn này bằng cách:

 • Từ chối cung cấp thông tin cá nhân: Bạn có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, bạn có thể không thể sử dụng một số tính năng